Deprem ile İlgili Hayat Kurtaran Bilgiler Serisi -1


95
11 Paylaşım, 95 Beğeni

Sizleri en içten duygularımızla selamlıyoruz, değerli ziyaretçilerimiz. Hepimizin bildiği üzere son iki aydır neredeyse her gün ülkemizin çeşitli yerlerinde depremler olmaya başladı.

Kimi uzman oluşan çok sayıda depremin yer kürede ya da fay hattında oluşan basıncı azalttığını belirtirken, çoğu uzman da oluşan bu çok sayıdaki sarsıntının daha büyük şiddetteki depremlerin habercisi olduğunu belirtmekte.

Bu konuda şahsi düşüncemizi soracak olursanız neredeyse yarım insan ömrü kadar yaşamış olan bizler, bu tarz bir olaya daha önce şahit olmadık. (Hem doğunun hem batının sırayla sallanması) Bir gariplik var diyoruz ve sözü çok fazla uzatmadan depremle ilgili yazı dizimize başlayalım dilerseniz.

Not: Konunun hayati önemi sebebiyle, dikkat dağıtmamak adına yazı içerisinde reklam gösterilmeyecektir. (Oto reklamların kalkması 1, 2 saati bulabilir)

Türkiye’de ki Fayların Güncel Durumları

Yazı dizimizi 4 bölüm halinde sizlerle paylaşacağız;

1. yani bu bölümde; (Deprem öncesi bilinmesi gerekenler)

 • Depremin tanımını (Kısaca Değinilecek (K.D.)),
 • Depremin çeşitlerini (K.D.),
 • Depremin şiddet bazında analizini ve olası sonuçlarını,
 • Türkiye’nin deprem bölgelerini (İl il) ve fay haritasını,
 • Tarihte, Dünyada ve Türkiye’de meydana gelen en büyük depremleri(K.D.),

2. bölümde ise; (Deprem öncesi alınması gereken tedbirler)

 • Evde alınabilecek önlemleri,
 • Çevrede alınabilecek önlemleri,
 • Deprem çantasında olması gerekenleri ve nedenlerini,
 • Deprem oluşumunda meydana gelen değişiklikleri,

Biz depremle ilgili hayat kurtaran bilgiler serimizin 1. bölümünden itibaren sırayla okunmasını şiddetle tavsiye ediyoruz ama yinede yazı dizimizin ikinci bölümüne geçmek isteyen ziyaretçilerimiz buraya tıklayarak ulaşabilirler.

3. bölümde ise; (Deprem anında yapılması gerekenler)

 • Evde, okulda, alış veriş merkezinde veya stadyum gibi kalabalık ortamlarda,
 • Aracımızda, toplu ulaşım araçlarında ya da yaya iken deprem sırasında yapılması gerekenleri,

Yine direk 3. Bölüme geçmek isteyen ziyaretçilerimiz buraya tıklayarak ulaşabilirler.

4. ve son bölümümde ise; (Deprem sonrası yapılması gerekenler)

 • Yıkıntı altında kalma durumunda yapılması gerekenleri,
 • Güvende olma durumunda yapılması gerekenleri,

sizlerle paylaşacağız. Ülkemizde deprem felaketinin yaşanmamasını, can kaybı olmamasını diliyor ve ilk bölümümüze başlıyoruz.

Depremle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Deprem Nedir?

Deprem, yer sarsıntısı veya zelzele adıyla da bilinen, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik aktiviteler (dalgalanmalar) ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır.

(Sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür.)

Deprem Sismograf ile ölçülür. ( Sismograf, yer hareketlerini sürekli olarak kaydederek yer sarsıntılarının büyüklüğünü, süresini, merkezini ve saatini saptamaya yarayan aygıta denir.)

Deprem Çeşitleri

Faylar boyunca birbirinden ayrılan arazilerin dikey veya yatay olarak kaydıkları, eski düzen ve biçiminin kilometrelerce genişliğinde bir alanda değişikliğe uğradığı görülür.

Bir depremde etkilenen bölgelerin genişliği depremin sebebiyle yakından ilgidir. Buna göre depremler şöyle sınıflandırılabilir:

Levha Örneği

1) Tektonik Depremler

Levhaların hareketi sonucu meydana gelen depremlertektonik depremler olarak nitelendirilir ve bu depremler çoğunlukla levha sınırlarında oluşurlar. (Levha: Yer kabuğunu meydana getiren hareket hâlinde bulunan kırılgan parçaya verilen ad.) Türkiyede en yaygın görülen deprem çeşididir.

2) Çöküntü Depremler

Yer altındaki bazı boşlukların birdenbire çökmesinden kaynaklanan deprem çeşididir. Şiddetli boyutlara ulaşabilir. Diğer iki deprem çeşidine göre daha dar bir alanı kapsar. Yumuşak toprakta & daha çok Akdeniz Bölgesinde görülür.

3) Volkanik Depremler

Yanardağ patlamalarından önce veya püskürmeyle birlikte oluşan deprem çeşididir. Yerin derinliklerinde ergimiş maddenin yeryüzüne çıkışı sırasındaki fiziksel ve kimyasal olaylar sonucunda oluşan gazların yapmış olduğu basınç değişimleriyle meydana gelir.

Deprem Oluşumu

Depremin Şiddetleri & Olası Sonuçları

Depremin şiddeti; herhangi bir derinlikte olan depremin, yeryüzünde hissedildiği bir noktadaki etkisinin ölçüsü olarak tanımlanmaktadır. Daha açık bir deyişle depremin şiddeti, onun yapılar, doğa ve insanlar üzerindeki etkilerinin bir ölçüsüdür.

Aşağıdaki tabloda depremin şiddeti ve olası sonuçları listelenmiştir;

Şiddet Açıklama ya da Sonuç
1 Ancak sismograflar kaydedebilir.
2 Çok hafif geçer. Kolay kolay hissedilmez.
3 Hafif sarsıntılardır. Binaların üst katlarında oturanlar ve çok hassas kişiler tarafından hissedilir.
4 Orta şiddette sarsıntılardır. Evlerde kolayca hissedilebilir.
5 Şiddetlidir. Herkes hisseder. Bütün binalar ve eşyalar sallanır. Eski ve zayıf binalarda çatlama ve sıva döküntüleri olabilir.
6 Oldukça Şiddetlidir. Net bir şekilde hissedilir. Bazı binalarda hasar meydana gelir. Eski ve çürük binalarda yıkılma olabilir. Ev eşyaları devrilebilir.
7 Çok şiddetlidir. Binalarda çatlaklar oluşur. Eski ve çürük binalar yıkılır. Normal binalar da yıkılabilir. Ev eşyaları devrilir.
8 Tahrip gücü yüksektir. Heykeller ve direkler yıkılır. Binalarda yarıklar oluşur. Normal binalar yıkılır. Sağlam binalar da yıkılabilir.
9 Çok tahrip edici ve aşırı derecede yıkıcıdır. Özel yapım binalar dahi yıkılır.
10 Yıkıcı sarsıntılardır. Tüm binalar temellerinden yıkılır. Şehirlerdeki su boruları, kanalizasyon ve gaz boruları gibi alt yapı hizmetleri dahil çoğu inşalar yıkılır. Demir yolları ve ulaşım ağı bozulur.
11 Afettir, bütün yapılar yıkılır. Yer yüzeyinde büyük çatlaklar, çökmeler olur.
12 Çok büyük afettir. İnsan yapısı olan her şey yıkılır. Yer yüzünün şekli değişir. Yatay yer değiştirmeler olur.
Türkiye Deprem Haritası Güncellendi

Türkiye’nin Deprem & Fay Haritası

En son 1996 yılında hazırlanarak yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenmiş, yeni harita 18 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanarak, 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 2020 yılında güncellenen deprem risk haritasına göre illerin tehlike durumları aşağıda sıralanmıştır.

Güncellenen Deprem Haritası

Aşağıdaki İllerimizin Tamamı ya da Bir Kısmı 1. Derecede Deprem Bölgesinde Bulunmaktadır;

Tunceli, Düzce, Osmaniye, Karabük, Yalova, Bartın, Batman, Kırıkkale, Van, Uşak, Tokat, Siirt, Muğla, Manisa, Kırşehir, İzmir, Isparta, İstanbul, Hatay, Hakkari, Denizli, Çankırı, Çanakkale, Bursa, Burdur, Bolu, Bitlis, Bilecik, Bingöl, Balıkesir, Aydın, Amasya, Adıyaman, Kahramanmaraş

Aşağıdaki İllerimizin Tamamı ya da Bir Kısmı 2. Derecede Deprem Bölgesinde Bulunmaktadır;

Tekirdağ, Iğdır, Ardahan, Batman, Zonguldak, Van, Uşak, Samsun, Kahramanmaraş, Malatya, Kütahya, Kars, İstanbul, Eskişehir, Erzurum, Elazığ, Diyarbakır, Bitlis, Çorum, Çankırı, Antalya, Ağrı, Afyon, Adana, Adıyaman

Aşağıdaki İllerimizin Tamamı ya da Bir Kısmı 3. Derecede Deprem Bölgesinde Bulunmaktadır;

Tekirdağ, Kilis, Bayburt, Yozgat, Şanlıurfa, Sivas, Sinop, Samsun, Ordu, Nevşehir, Mardin, Kahramanmaraş, Konya, Kayseri, Kastamonu, İstanbul, Mersin, Ankara, Eskişehir, Gümüşhane, Giresun, Gaziantep, Çorum, Edirne, Antalya, Adana

Aşağıdaki İllerimizin Tamamı ya da Bir Kısmı 4. Derecede Deprem Bölgesinde Bulunmaktadır;

Aksaray, Trabzon, Sinop, Rize, Niğde, Nevşehir, Konya, Kırklareli, Giresun, Edirne, Ankara, Adana

Aşağıdaki İllerimizin Tamamı ya da Bir Kısmı 5. Derecede Deprem Bölgesinde Bulunmaktadır;

Karaman, Aksaray, Niğde, Konya

Afad güncel diri fay hatlarını açıkladı. Biz de o listeden seçtiğimiz izmir ili güncel fay hatlarını, örnek için sizlerle paylaşıyoruz:

İzmir Yeni Fay Haritası

Sizde ilinizde diri fay hattı var mı? diye merak ediyorsanız buraya tıklayarak Maden Teknik Arama linkinden ilinizdeki yenilenmiş fayları inceleyebilirsiniz ve yine aynı siteden yakınınızda bulunan fay hatlarını ve durumlarını öğrenebilirsiniz.

Dünyada & Türkiye’de Meydana Gelen En Büyük Depremler

Türkiye’de meydana gelmiş en büyük 6 deprem şunlardır:

Erzincan Depremi (1939) – 7,9 büyüklüğündeki depremde 32.962 kişi hayatını kaybetmiştir.

Samsun Ladik Depremi (1943) – 7,6 büyüklüğündeki depremde 2300 kişi ölmüştür.

Van Muradiye Depremi (1976) – 7.5 şiddetinde meydana gelmiştir. Depremde 3 bin 840 kişi hayatını kaybederken ne hazindir ki ölenlerin çoğunun enkaz altında eksi 17 derecede kurtarılmayı beklerken donan insanlardı. 

İzmit (Gölcük) Depremi (17 Ağustos 1999) – 7.4 büyüklüğündeki depremde 25.000’e yakın insan ölmüştür.

Düzce Depremi (12 Kasım 1999) – 7.2 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 2.000 kişi hayatını kaybetmiştir.

Van Tabanlı Depremi (2011) – 7.2 şiddetinde meydana gelmiş ve çok geçmeden 5.6 şiddetinde ikinci bir deprem daha olmuştur. 650 ye yakın insan hayatını kaybetmiştir.

Dünyadaki En Büyük Depremler

Dünyada ölçülmüş en büyük 5 deprem ise şunlardır;

Büyük Şili Depremi (1960) – 9.5 büyüklüğünde Şimdiye kadar ölçülebilen en büyük depremdir. Deprem sebebiyle oluşan, yüksekliği 10 metreyi bulan tsunami dalgaları, 10 bin kilometrelik alana yayılmıştır.

Sumatra Adası Depremi (Endonezya) (2004) – 9.1 Şiddetinde ki Deprem 10 dk sürmüş olup şimdiye kadar kaydedilmiş olan en uzun süren depremdir. Yaklaşık 230 bin kişinin hayatını kaybetmiştir.

Japonya Depremi (2011) – 9.0 büyüklüğünde olmuştur. Fukuşima nükleer santralinde meydana gelen sızıntı ve Çernobil felaketinden bu yana görülen en büyük nükleer felakete yol açmıştır. Felaket ve sonrasında yaşanan tsunami, 20 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesi ya da kaybolmasıyla sonuçlanmıştır.

Kamçatka Depremi (Rusya) (1952) – 9.0 şiddetindedir. Kamçatka bölgesi Avustralya, Asya ve Amerika kıtaları arasındaki deprem levhalarının bulunduğu ve sık sık sismik aktivitelerin yaşandığı “Pasifik Ateş Çemberi” denilen bölgenin ucunda yer almaktadır.

Şili Depremi (Şili) (2010) – 8.8 büyüklüğündedir. Conception kenti yakınlarında meydana gelen deprem sonucu 7000 den fazla insan hayatını kaybetmiştir.

Yazımızın bu bölümünü çok fazla uzatarak dikkatinizin dağılmaması adına burada noktalıyoruz. 2. bölümü en kısa sürede yayınlayarak bağlantı linkini bu yazının altında paylaşacağız. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyoruz. Teşekkürler…

Yazı Dizisinin Devamı: Depremle İlgili Hayat Kurtaran Bilgiler Serisi -2


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

95
11 Paylaşım, 95 Beğeni

Sizin Tepkiniz Nedir?

Beğendim Beğendim
30
Beğendim
Bilemedim Bilemedim
0
Bilemedim
Bu Ne Uleyynn! Bu Ne Uleyynn!
0
Bu Ne Uleyynn!

2 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 1. Cogu sitelerde reklamdan konuyu bulamazken siz konu karismasin diye reklamlari kapatmissiniz. Benden size bir tik ve sitenizi sk kullanilanlara kaydettim.

Yazı Formatı Seçiniz
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri
Açık Liste
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi sunum için oy verin
Oylanabilir Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı basın
Fotoyla Anlatım
Kendi resimlerinizi yükleyin ve birşeyler anlatın
Video
Youtube, Vimeo veya Vine Kodları
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF
GIF
GIF Formatı